Vill du bli stjärnjurist?

För att studera till jurist, krävs det att du har gått gymnasiet och bland annat har läst Samhällskunskap 1b och Historia 1b, plus att du böra ha gått ett program på gymnasiet som ger höga meritpoäng. Förutom det bör du ha mycket bra betyg och höga antagningspoäng. Det finns än så länge möjlighet att komma in på de flesta utbildningarna på universitet och högskolor genom att göra högskoleprovet. Har man tillräckliga poäng från högskoleprovet kan man, trots otillräckliga betyg från gymnasiet, ändå komma in på den utbildning som man önskar. Det bästa gymnasieprogrammet som du kan gå är att gå till exempel juridikintriktningen på Ekonomiprogrammet.

Efter gymnasiet väntar minst 4 års studier

Säg att du antingen har jätttebra betyg från gymnasiet eller har höga poäng från högskoleprovet och vill studera till jurist. Då kan du välja mellan universitet i Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala eller i Örebro, som har de universitet som ger juristutbildning. Som jurist kan man sedan inrikta sig på olika juridiska områden, såsom affärsrätt, miljörätt, arbetsrätt, familjejuridik, humanrätt eller inom något annat juridiskt område.

Om man vill arbeta i domstol

Många jurister önskar att få arbeta i någon domstol. Vägen dit, innebär att efter avslutade universitetsstudier, göra några års arbete som notarie. När man har gjort några år som notarie, kan man sedan söka arbete inom någon domstol. Här kan man behöva olika slags tjänster, som domare, åklagare eller som juridisk medlare. Att bli domare krävs många år, minst 10 år i yrket inn nam n kan så en domaranställning.

Om du vill bli advokat

Vill du arbeta som advokat, innebär det, precis som vid andra juristyrken, att man först går en universitetsutbildning och sedan arbetar på en advokatbyrå i några år som advokatassistent. Sedan kan man ansöka om att bli upptagen i Advokatsamfundet och sedan när man är medlem där kan man söka arbete som advokat.

Viktiga egenskaper för att bli stjärnjurist

Som inom många andra områden krävs det vissa egenskaper hos någon som ska bli duktig inom sitt yrke. Som jurist är det, förutom mycket goda insikter i juridiken, att man har en god förmåga att analysera, tänka logiskt, vara kreativ, vara mottaglig för det som ens klient eller kund behöver få hjälp med. Som domare krävs det stora kunskaper inom de olika juridiska områden som man blir tilldelad. Även domare tenderar att arbeta inom vitt skilda juridiska områden. Juridiken är ett så pass vitt och brett område, att man som jurist, advokat och domare bör specialisera sig inom ett av dem.

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.