Stjärnjuristen

Vem måste ansöka om arbetstillstånd?

25 okt 2021

Som svensk medborgare behöver man inte fundera över tillstånd för att få arbeta. Men om man inte är svensk medborgare måste man ansöka om arbetstillstånd innan man börjar arbeta.

Om man inte är EU-medborgare måste man innan man börjar arbeta, ansöka om ett tillstånd. Det här tillståndet kallas för arbetstillstånd. Det kan vara bra att ta hjälp av en advokat när det är dags att söka arbetstillstånd. Då vet man att allting går rätt till och man kan få hjälp och stöd under hela processens gång. Innan man får lov att ansöka om arbetstillstånd måste man redan ha fått ett erbjudande om arbete. Sedan måste man se till att ansöka om tillståndet innan man kan tacka ja till jobbet ifråga. Det är den aktuella arbetsgivaren som ska påbörja själva ansökan om arbetstillstånd, men sedan är det du själv som får fortsätta.

Avgift för arbetstillstånd

Det är då det kan vara skönt med lite hjälp på vägen. Då kontaktar man en advokat som är specialiserad på migrationsfrågor och just arbetstillstånd. De har expertis inom området och vet vad som behöver göras och hur det ska göras rätt. Man betalar en avgift innan man skickar in ansökan. Den här avgiften för arbetstillståndet kan skilja sig åt lite grann. Det kan dels bero på vem det är som ansöker, och dels vilken typ av befattning och arbete det gäller. Det kan ta ett tag att få sin ansökan beviljad. Är det första gången man ansöker kan handläggningstiden pågå i upp till ett år.

Därför ska du anlita en advokat

13 maj 2021

Den som åker fast för ett lagbrott och riskerar att bli fälld i en rättegång behöver en advokat vid sin sida. Annars är risken att försvaret körs över fullständigt av åklagarens bevisföring.

Helsingborg är en stad som har stora möjligheter att uppfylla en stor kriminell potential. Åtminstone bland en del individer som har hamnat snett på livets bana. Eftersom det ligger så nära Danmark och är som en port till kontinenten är till exempel smuggling ett vanligt brott.

Det räcker att vara en 16-årig gymnasieelev som ska gå på fest och inte har någon som kan köpa ut alkohol ut en. Då tar tonåringen färjan över till Helsingör för att köpa sprit, för där är åldersgränsen 16 år. Men för den som blir tagen i tullen på väg tillbaka kan det bli rättsliga och juridiska konsekvenser av det beslutet. Då bör du även vara förberedd på att kontakta en advokat.

Domen följer dig i livet

Det räcker alltså med ett så pass oskyldigt brott, om det nu finns någonting som kan kallas för det, för att åka fast. När alla andra vänder dig ryggen så står advokaten kvar och slåss för din sak till dess att domaren har drämt klubban i bordet och meddelat sin dom. En skicklig brottmålsadvokat i Helsingborg kan vara tungan på vågen för dig att få ut en så fördelaktig dom som möjligt. För inte ska du väl låta ett svagt ögonblick då du steg i land i Helsingborg få definiera resten av ditt liv?

Viktigt att söka hjälp om man blivit utsatt för våldtäkt

25 apr 2021

Att bli utsatt för en våldtäkt eller annat sexuellt brott innebär en allvarlig kränkning. Som brottsoffer är det viktigt att man tidigt får hjälp och stöd av ett målsägarbiträde.

En våldtäkt är ett allvarligt brott, detta oavsett om man känner gärningsmannen eller om det rör sig om någon okänd. Har man blivit utsatt för en våldtäkt eller annat sexuellt brott är det viktigt att man först och främst söker hjälp. Kontakta polisen eller uppsök sjukhus så fort som möjligt. Detta för att kunna säkra spår och dna-bevis från gärningsmannen. På vissa sjukhus finns det också särskilda avdelningar för våldtäktsoffer.

Vissa upplever det väldigt svårt att söka hjälp och vill helst bara gå hem och försöka glömma och inte alls prata om det. Ofta kan det underlätta om man ber en vän följa med till polisen eller sjukhuset. Man kan även kontakta ett målsägarbiträde på en advokatbyrå för att få stöd och hjälp.

Rätt till målsägandebiträde

Generellt har man rätt till målsägandebiträde vid våldtäkt, eftersom brottet är så pass allvarligt och kan innebära fängelsestraff för gärningsmannen. Det betyder att det är staten som betalar målsägandebiträdet lön. Man har rätt att själv välja målsägandebiträde och det är viktigt att man väljer någon som har stor erfarenhet av våldtäktsmål och som man känner sig trygg med.

På de olika advokatbyråernas hemsidor kan man hitta information om vilka typer av mål de arbetar med. Man kan även kontakta advokatsamfundet och av dem få tips på olika målsägandebiträden som arbetar med våldtäktsmål.

Viktigt att ha advokat under polisförhöret

5 mar 2021

Att vara misstänkt för ett brott är psykiskt omtumlande och det är därför viktigt att man har rätt advokat vid sin sida. Då kan man få hjälp inför polisförhör och viktiga förhandlingar.

En erfaren advokat vet vilka frågor som kan dyka upp under ett polisförhör och kan hjälpa sin klient att förbereda sig inför förhöret. Det är också vanligt att advokaten sitter med under polisförhör som stöd och för att tillvarata sin klients intressen. Vad som sägs under polisförhören har nämligen ofta stor påverkan på hela processen och ett eventuellt straff vid en rättegång. Sitter man dessutom häktad får man sällan ta emot besök och då kan advokaten också hjälpa till med praktiska frågor som exempelvis att betala hyran eller att underrätta arbetsgivare etc.

Även som brottsoffer kan man behöva hjälp av en advokat

Även som brottsoffer eller målsägare kan det vara bra att ta hjälp av en advokat. Om det brott som man har blivit utsatt för väntas ge fängelse kan man ha rätt till ett målsägarbiträde och då är det staten som betalar advokatens lön. Ett målsägarbiträde har som uppgift att se till brottsoffrets intressen och ge stöd, råd och arbeta för att målsägaren ska få ett skadestånd från den brottsmisstänkte. Många advokatbyråer som arbetar med brottmål erbjuder även stöd för brottsoffer och åtar sig uppdrag som målsägarbiträden. Att ha varit utsatt för ett brott och genomgå en rättegång är ofta väldigt jobbig. Det är därför viktigt att man känner sig bekväm med sitt målsägarbiträde och får det stöd som man behöver. Läs mer om brottmålsadvokater på denna sida: brottmålsadvokatmalmö.se 

Ordentliga avtal är bra för affärerna

14 feb 2021

Som företagare är det vanligt att man behöver juridisk hjälp av en advokat inom affärsjuridiken. Därför är det bra att hitta en advokat som man kan ha en återkommande arbetsrelation med.

Med ordentliga avtal går affärerna bättre och man slipper sitta fast i långvariga konflikter med partners, kunder och leverantörer. Konflikter är aldrig bra för affärerna och saktar ofta ner arbetet, vilket nästan alltid får ekonomiska konsekvenser. Med avtal reder man från början ut vilka rättigheter och skyldigheter alla inblandade parter har, och man reder ut vem som bär ansvaret för de olika delarna.

Ett avtal förtydligar och motverkar också missförstånd. Men det finns mer än avtal att tänka på. Är man precis i uppstarten av ett företag kan man behöva hjälp med bolagsform och aktieägaravtal men även att ha koll på alla eventuella tillstånd som kan behövas. Man behöver också korrekta juridiska avtal med både anställda och leverantörer.

Håll fast vid samma advokat

Är man företagare och vill ha juridisk hjälp ska man vända sig till en advokatbyrå som är specialister på affärsjuridik. Eftersom man som företagare ganska ofta behöver juridisk hjälp i sina affärer, kan det vara bra att hitta en advokat som man trivs att arbeta med och som passar bra ihop med företaget. Genom att använda samma advokat lär den känna företaget och dess historia vilket underlättar för framtida affärer. De flesta advokatbyråer har bra hemsidor där det finns information om deras advokater och specialistområden. Det är viktigt att man känner förtroende för den advokat som man anlitar.

Snabb hjälp vid vårdnadstvist i Stockholm

2 feb 2021

Alla föräldrar har oftast en vilja och förmåga till att ordna allt på bästa sätt för sina barn. När det inte lyckas, som vid en separation, kan det vara smart att kontakta en advokat direkt.

För ärligt talat, alla konflikter kan inte lösas, även om man skulle önska det. När känslor stormar som värst är folk inte alltid så kontaktbara. En förorättad partner kan sätta sig på tvären riktigt, och när det gäller vem som ska ha vårdnaden om barnen kan det närmast bli en krigszon därhemma i Stockholm. Då behöver man en akut hjälp i vårdnadstvist.

Tillbaka till normalläge

Barnen gillar oftast båda sina föräldrar och de ska inte tvingas välja. Det bästa är om föräldrarna i samförstånd kommer överens om en smidig lösning hur och var barnen bor bäst efter skilsmässan. Osämja mellan föräldrarna är krisartat för ett barn att uppleva, så man bör sträva efter att komma fram till ett normalläge så fort som möjligt.

Föräldrarna behöver inte vara sams om allt, men att barnet får en fungerande vardag innebär att det finns tandborstmugg, kläder och bra sovplats, en trygg famn och en social tillvaro hos var och en av föräldrarna. Hur mycket eller litet barnet vistas på varje ställe är kanske inte det viktigaste, för millimeterrättvisa är sällan praktiskt. Detaljerna kan lätt styras upp av en bra advokat, så när känslostormarna har klingat av, kan alla leva ett bra liv, om man har den minsta vilja att kompromissa lite, åtminstone för barnens skull.

När man behöver juridisk hjälp

28 jan 2021

När du plötsligt behöver anlita en advokat kan det kännas lite ovant, men för jurister är det vardagsjobb att ta sig an olika sorters tvister. Oroa dig inte mer, för du får kompetent hjälp.

Vill du ha hjälp med att få ut pengar som du har rätt till? Ibland är man tyvärr tvungen att stämma någon som inte vill göra rätt för sig. Man kan ha blivit lurad i affärer, blåst på ett arv eller råkat ut för något annat ekonomiskt bakslag, och nu vill man få en jurist att titta på ärendet. Bor du i huvudstaden är din nästa uppgift att leta reda på en kompetent advokat i Stockholm, och sedan anlitar du den byrån för att få rätsida på ditt problem.

Rena rutinärenden för en advokat

När man väljer att kontakta en advokat är det förmodligen för att motparten är stridslysten och man inte kan göra upp i godo. Men det kan också gälla andra typer av ärenden, som till exempel avtal och testamenten. Då anlitar man advokaten för att de dokument som ska skrivas ska vara utformade på ett juridiskt hållbart och giltigt sätt. Även då är det viktigt att man inte glömmer att få med något som kan leda till problem längre fram.

Den sakkunskap som en kompetent advokat i Stockholm har kan vara guld värd i ett senare läge. En rutinerad jurist har säkert redan hjälpt till med massor av liknande ärenden redan och har även specialkunskaper som vanligt folk inte har. Ta hjälp av ett proffs.

Enskild vårdnad betyder inte att barnet inte får träffa den andra föräldern

8 jan 2021

Barnen är det viktigaste vi har och att hamna i en vårdnadstvist är aldrig roligt. Blir man stämd eller är den som känner sig tvingad att stämma måste man ta hjälp av en familjerättsjurist.

En vårdnadstvist är aldrig rolig, särskilt inte för barnet. Det är ett extra känsligt familjeärende där man har eller har haft en personlig och nära relation med den man har hamnat i konflikt med. Just därför är det viktigt att man tar hjälp av en erfaren och lyhörd familjerättsjurist. En vårdnadstvist handlar ofta om att föräldrarna inte kan komma överens om viktiga saker och beslut som måste fattas rörande barnet. Men det kan också vara att den ena föräldern vill ha ensam vårdnad om barnet. Många tror att ensam vårdnad betyder att den andra föräldern inte får träffa barnet alls, men så är det inte, utan ett barn har alltid rätt till båda sina föräldrar.

Gemensam vårdnad anses oftast vara det bästa för barnet

Det är ovanligt att en förälder tilldöms ensam vårdnad, eftersom gemensam vårdnad oftast anses vara det bästa för barnet. Enskild vårdnad innebär att man som förälder ensam fattar viktiga beslut om barnets skolgång, boende, sjukvård, ekonomi med mera. Men man bestämmer inte över barnets personliga relationer. Som ensam vårdnadshavare ska man se till barnets bästa och är även skyldig att se till att barnet har regelbunden kontakt med den andra föräldern. Men undantag finns, som exempelvis om barnet far illa hos den andra föräldern. Här kan du hitta mer info: https://www.familjerätthelsingborg.nu

Vem ska ha vårdnaden om barnen?

5 jan 2021

Det kan vara svårt att komma överens vid en skilsmässa om vem barnen ska bo hos. Ska det vara gemensam eller ensam vårdnad för någon av parterna? Anlita en jurist när ni inte kan komma överens.

Det kan vara svårt att skiljas, både när det gäller från sin partner men så även när det kommer till barnen. Ska man bara ha barnen ibland nu? Varannan vecka, eller hur ska det hela kunna lösas så att alla inblandade blir nöjda? Alla föräldrar vill nog ha sina barn hos sig hela tiden. Det är ingen som vill skiljas från barnen. Men det är så det blir ändå i sådana här situationer, tyvärr. Barnen har inte valt att föräldrarna ska skiljas.

Anlita en advokat om ni inte kommer överens

Vem som ska ha vårdnaden om barnen är det först och främst föräldrarna som avgör sinsemellan. Kan dessa inte komma överens alls om hur vårdnaden ska fördelas så gör man rätt i att koppla in utomstående hjälp i form av en advokat.

Att ta hjälp av en advokat specialiserad inom just familjerätt och vårdnad är ett smart val eftersom ni kan få mycket god hjälp. Dock ska sägas att det inte alls behöver löpa smärtfritt enbart på grund av att en advokat hjälper till. Det finns mycket som är jobbigt och smärtsamt med en vårdnadstvist ändå. Det allra bästa är alltid om de två föräldrarna kan komma överens sinsemellan. Många väljer varannan vecka för sina barn. På så vis får de en vecka var hos sina föräldrar. Läs mer om vårdnad på denna sida: crescendolaw.se

Både misstänkta och brottsoffer kan behöva en advokat

20 dec 2020

Det är alltid viktigt att den advokat man anlitar är skicklig, men det kan vara extra viktigt då man är misstänkt för ett brott. Advokaten man då anlitar bör vara både erfaren och kompetent.

En brottmålsadvokat kan hjälpa både de som är misstänkta för ett brott och de som har blivit utsatta för ett. I vissa fall då man har blivit kallad till polisen som vittne kan det också vara bra att anlita en advokat. En brottmålsadvokat är specialist på straffrätt men arbetar oftast bara med ett eller två olika slags områden inom brottmål, som narkotikabrott, ekobrott, sexualbrott, våldsbrott med mera. Man väljer alltså brottmålsadvokat efter specialområde, men det gäller också att titta på andra saker.

Viktigt med en erfaren och rutinerad brottmålsadvokat

Är man misstänkt för ett brott får man alltid en offentlig försvarare utsedd av rätten, men det är oftast bäst att då istället be att få en specifik advokat. Det är nämligen inte säkert att den advokat som rätten utser är specialist på brottmål eller alls har någon erfarenhet av detta.

Vid brottmål är det jätteviktigt att man har en skicklig brottmålsadvokat vid sin sida som har stor erfarenhet. Då får man garanterat bästa möjliga hjälp i både domstol och vid kontakt med polisen. Ett brottmål kräver inte sällan också mycket tid och därför kan advokaten inte ha för många klienter på en gång. Sitter man häktad måste advokaten ibland även fungera som en länk med de på utsidan och sköta kontakter med anhöriga och arbetsgivare etc. Läs mer om brottmålsadvokat på denna hemsida: https://www.brottmålsadvokat.biz

När gemensam vårdnad inte är möjligt

7 dec 2020

Ensam vårdnad är sällan önskvärt men likväl ibland ett nödvändigt ont. Det kan beslutas om ensam vårdnad om en av föräldrarna exempelvis missbrukar eller på annat sätt inte bedöms lämplig.

Det är sannerligen inget lätt jobb att vara förälder och vårdnadshavare. Därför är det extra skönt att ha någon att dela bördan med. Någon som kan avlasta en och hjälpa en att vara den bästa föräldern man kan vara. Det behöver inte innebära att man bor tillsammans. Många vårdnadshavare har delad vårdnad och barnen turas om att bo hos respektive förälder. Men ibland är inte ens det möjligt. Ibland finns det omständigheter som gör att en av föräldrarna har ensam vårdnad av barnen. Det innebär att det bara finns en förälder (eller annan person, det måste inte vara den biologiska föräldern även om det såklart är absolut vanligast) som barnen bor hos. Den personen är också den som är den enda som är involverad i de beslut som rör barnen och den som får information från exempelvis skola och sjukvård.

Rätt till umgänge

Att det beslutas om ensam vårdnad är sällan det första alternativet man söker. Men ibland är det oundvikligt om en av föräldrarna bedöms olämplig att ha vårdnaden av barnet. Det kan till exempel bero på missbruk eller att barnet på annat sätt riskerar att skadas av att leva tillsammans med föräldern i fråga. Det är barnets bästa som avgör. Att inte ha vårdnad innebär dock inte att det inte finns någon rätt till villkorat umgänge med sitt barn. Läs mer om ensam vårdnad på denna hemsida: https://www.ensamvårdnad.net

Även sambos bör upprätta avtal

7 dec 2020

Funderar ni på att bli sambos? Det finns några juridiska saker som man enligt sambolagen bör tänka på för att i framtiden undvika eventuella bråk och konflikter. Här följer några av de viktigaste.

När man bestämmer sig för att flytta ihop och tillsammans skapa ett nytt hem så kan det vara bra att skriva ett samboavtal för de saker som man vill ska vara enskild egendom; såsom till exempel en bostadsrätt eller möbler. Annars riskerar dessa saker att vid en framtida separation ingå i en bodelning. Det samma gäller vid ett äktenskap och en skilsmässa. Utan ett äktenskapsförord kommer exempelvis sommarstugan eller släktgården som har gått i arv i generationer behöva delas mellan båda parter.

Skillnaden mellan äktenskapsförord och samboavtal

Ett samboavtal skiljer sig från ett äktenskapsförord på så vis att det endast är samboegendomen som ska bodelas och inte sådant som tidigare var enskild egendom - vilket ju är fallet vid en skilsmässa. Det kan vara bra att känna till att när sambos separerar är det är inte den som har betalat för möblerna eller vars namn den gemensamma bostaden står på som har ensamrätt till dem. Allt som har införskaffats för att vara en del av det gemensamma hemmet ska delas lika, förutsatt att man inte har tecknat ett samboavtal som säger något annat. Genom att låta en familjerättsjurist upprätta ett samboavtal eller äktenskapsförord så kan man undvika många konflikter. Ett avtal gör också att man noga diskuterar igenom saker och eventuella missförstånd undanröjs från början. Läs mer om familjerätt på denna sida: https://www.familjerättstockholm.com

Regler för vad som gäller inom fastighetsägande

5 dec 2020

Det finns en mängd olika områden inom juridiken. Ett av dem är fastighetsjuridik som behandlar alla områden som har med fastigheter att göra. Något som kan beröra även dig som äger en villa.

När man är fastighetsägare så kan man hamna i situationer där man kan behöva hjälp med att tyda rättigheter och skyldigheter gällande sitt ägande av fastigheten. Det kan vara regler som gäller uthyrning av lokaler eller försäljning. Men även allt annat som kan röra fastigheten och de kontakter som det innebär med hyresgäster, köpare, säljare, grannar och kommun. Även sådant som fastighetsskatter och annat liknande ligger under området fastighetsjuridik.

Något att vila sig mot

Även om man inte alltid håller med om det som står i lagtexten eller det som gäller i regelverk så är det ändå skönt att veta vad som gäller. Har man ett större fastighetsbolag så har man troligen egna jurister som arbetar med allt som bolaget kan stöta på. Man tar även fram avtal och kontrakt som inte gäller tvister. Så det finns mycket att arbeta med. Men har man ett mindre fastighetsbolag eller bara äger sitt eget boende, så kan det istället vara aktuellt att ta hjälp av en fastighetsjurist om frågor eller missnöjdhet uppstår gällande fastigheten. Gäller det en försäljning och frågor däromkring så kan oftast mäklaren hjälpa till med viss kunskap. Men ibland är det frågor av större tyngd som kanske till och med bär vidare till rättegång eller någon annan högre instans.

Vem får ärva?

20 nov 2020

Det är inte alltid enkelt att veta vem som får ärva. Speciellt om det finns barn från olika äktenskap. Hur fungerar det egentligen med arv mellan halvsyskon? Har alla rätt att få ut sin del?

Om man inte skriver ett testamente och bestämmer vilka som ska ärva de olika tillgångarna man har så blir det lagen som bestämmer hur dina ägodelar delas upp. Det finns idag lagar och regler beträffande hur all ska delas upp för att undvika bråk mellan familjemedlemmar. Det innebär exempelvis att om det är någon man inte tycker om så kan man inte utesluta dem utan ett lagenligt testamente. Alla har rätt till sin arvslott som det är skrivet i lagen.

Arvsrätt för särkullbarn

Särkullbarn innebär i andra ordalag halvsyskon. Detta inkluderar alltså barn som är födda i tidigare äktenskap. När föräldern går bort har barnen rätt till sin del med detsamma. Makan eller maken som är kvar får hälften av ägodelarna och särkullbarnen har rätt att få ut sin hälft. Barnen i det senare förhållandet får inget innan den egna föräldern avlider. Det kan vara bra att lära sig lite innan man faktiskt hamnar i situationen. Det är nämligen oftast vid dessa tillfällen som det blir osämja och många känslor gör att det kan bli ganska jobbigt för alla inblandade. Hamnar man i en situation då det handlar om arv för halvsyskon kan det vara bra att ta hjälp. Anlita en advokat som har kunskap om arvsrätt. Då kan man snabbt få allt avklarat och slipper en massa osämja och hårda ord.

När en vårdnadstvist blir aktuell

7 nov 2020

När man är precis nybliven föräldrar är det få par som tänker att de i framtiden kanske kommer hamna i tvist med varandra – i vårdnadstvist. Men en sådan tvist kan tyvärr ibland bli nödvändig.

Om det tråkiga händer och man som par väljer att gå skilda vägar, en separation eller skilsmässa, är det ofta mycket som ska lösas. Framförallt om man har barn. Man måste gemensamt bestämma var barnen ska bo. Ska de bo hos båda eller bara den ena föräldern? Ska de bo lika mycket hos båda föräldrarna? Ska båda ha vårdnad om barnen, så kallad gemensam vårdnad, eller ska det vara ensam vårdnad?

Ibland är valen enkla och självklara och man har inga problem att besluta hur allt ska se ut. Vanligt är då att det blir gemensam vårdnad. Tyvärr är det långt ifrån alla föräldrar som har det så enkelt.

En olämplig förälder?

Tvärtom kan det vara riktigt svårt. Ofta blir det ännu svårare om man inte var överens om separationen. Då kan man behöva hjälp med att lösa tvisten. Det bästa är såklart om en vårdnadstvist kan lösas så att barnen får tillgång till båda sina föräldrar. Men ibland kanske en förälder inte är lämplig som vårdnadshavare och då kan ensam vårdnad vara ett alternativ.

Om en inte är lämplig som vårdnadshavare betyder det att föräldern inte kan ta hand om barnet på ett tillräckligt bra sätt. Det kan vara så att den föräldern är våldsam, utnyttjar barnet eller är i en miljö eller livssituation som inte är bra för barn. Kanske den föräldern inte bör ta beslut som rör barnet? Det kan exempelvis handla om skolgången eller olika slags avtal. Då är ensam vårdnad ett sätt att skydda barnet från den föräldern som inte är lämplig.

Rättsprocessen inleds

Om man anser att den andra föräldern inte lämpar sig som vårdnadshavare, och föräldrarna själva inte kan komma överens om en lösning, kan man ansöka om ensam vårdnad. Då inleds en rättsprocess och det är denna som kallas för vårdnadstvist. En rättsprocess kan vara bättre istället för att föräldrarna själva fortsätter att bråka. Detta skadar dessutom barnen, som ju nästan alltid vill vara båda föräldrarna till lags.

Barnen vill inte att deras föräldrar bråkar och även om en vårdnadstvist kan vara jobbig, är det som sagt bättre när en utomstående part kan gå in och avgöra i fallet. I en vårdnadstvist ska barnens bästa vara i centrum för beslutet. Läs mer om vårdnadstvist på denna sida: https://www.vårdnadstvistt.se 

← Äldre inlägg

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.