Hur du får en offentlig försvarare

När är det egentligen dags att be om en offentlig försvarare? Så fort som möjligt. Ju snabbare du får tag på en offentlig försvarare, desto bättre hjälp.

Var kan du få en offentlig försvarare?

Om du är misstänkt för ett brott, oavsett hur allvarligt det är, så har du rätt till en försvarsadvokat. Om du är misstänkt för ett allvarligt brott kan du be om att få en offentlig försvarare. En offentlig försvarare i Stockholm kan hjälpa dig genom hela rättsprocessen.

Du kan begära att få en offentlig försvarare hos din åklagare eller hos polisen. Den offentlige försvararen kan bli tilldelad av domstolen. Men du kan faktiskt be om att få en specifik försvarare. Så kontakta en offentlig försvarare du kan lita på så snart som möjligt.

Offentlig försvarare för den oskyldige

Dina rättigheter är viktigast. Om du är anklagad och sedan blir frikänd från alla anklagelser kommer du inte behöva stå för kostnaderna för din offentliga försvarare. Därför är det viktigt att du agerar omedelbart för att undvika onödigt lidande. Du har tillräckligt svårt som det är.

Din offentlige försvarare kommer inte att överge dig under någon del av rättsprocessen. Du får hjälp, stöd och en möjlighet att verkligen bevisa din sida av saken. Det är inte lätt att klara sig själv, men du kan känna dig trygg i vetskapen att du verkligen inte behöver gå igenom detta på egen hand.

5 Jul 2023

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.