Så ansöker man enklast om arbetstillstånd till sin personal

Vill du anställa en kock från Thailand eller en programmerare från Indien? För att de ska få komma till Sverige och arbeta måste de ha ett arbetstillstånd.

Ibland hittar man helt enkelt inte rätt kompetens till sitt företag eller verksamhet inom Sverige eller ens EU. Då kan man istället behöva importera den arbetskraft och kompetens man behöver från ett land längre bort. Men för att en person som kommer från ett land utanför Europa ska kunna arbeta i Sverige behöver personen ha ett arbetstillstånd.

Det är Migrationsverket som fattar beslut om arbetstillstånd. Processen är omfattande och kräver en hel del pappersarbete. Inte sällan tar det över ett år innan man får besked. Men det går att snabba på processen om man går via en juristbyrå som är specialiserade på arbetstillstånd och har ett avtal med Migrationsverket.

Därför kan det vara klokt att ta hjälp av en expert när man ansöker om arbetstillstånd

När man tar hjälp av en juristfirma som är specialister på arbetstillstånd får man först beskriva sin verksamhet och den kompetens som man behöver importera. Därefter gör juristfirman en analys för att bedöma om den arbetskraft man behöver har en chans att beviljas arbetstillstånd. Därefter får man ett kostnadsförslag som man får ta ställning till i lugn och ro.

Ett företag som är experter på arbetstillstånd vet vilka särskilda krav som Migrationsverket ställer på arbetsgivare och arbetstagare då det gäller information och dokument, men även försäkringar etc. På så vis kan man också få tips och råd som förbättrar chanserna att beviljas arbetstillstånd.

22 Jun 2023

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.