Med en arbetsrättsjurist i Stockholm kan du fortsätta vara förvirrad

Som företagare i Stockholm är det lätt att känna sig bortkommen och liten vid förhandlingar med fackliga ombud. En arbetsrättsjurist står på din sida.

Om du är en företagare med anställda har du säkert noterat att den svenska arbetsrätten är minst sagt komplicerad. Sverige har en modell som till stor del bygger på kollektivavtal. Den utgår från att parterna ska komma överens. För ett mindre företag kan modellen kännas onödigt byråkratisk och fruktansvärt trög.

Dessutom kan man känna sig väldigt liten och förvirrad i förhållande till motparten. Det är lätt att hamna i underläge vid förhandlingar när man inte har samma kunskap som andra parten. Du ska inte behöva känna dig ensam – en arbetsrättsjurist kan bistå dig och hjälpa dig hitta rätt i snårskogen.

Alla jurister är inte arbetsrättsjurister

Eftersom arbetsrätten är omfattande och under ständig utveckling kan det vara bra att ta hjälp av en jurist som är expert på just arbetsrätt. Lagstiftningen är minst sagt omfattande och bara för att man har gått ett par kurser inom juridik för tio år sedan är det inte säkert att man kan arbetsrätt.

En arbetsrättsjurist kan bland annat hjälpa till med svåra förhandlingar, granska kollektivavtal och biträda vid uppsägningar. För att inte tala om rehabiliteringsärenden. Som företagare behöver du inte själv bli expert på alla de här frågorna. Anlita istället en arbetsrättsjurist som står på din sida och fokusera på ditt företag. Du kan lugnt fortsätta vara förvirrad när det kommer till arbetsrätt.

9 May 2023

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.