Konkurs är ingen rolig historia

Har du själv gått i konkurs eller känner du till någon som nyligen gått i konkurs? Det är sällan en rolig sak att gå igenom. Tack och lov finns det jurister som hjälper till och underlättar.

En konkurs är nog det värsta scenariot en företagare kan tänka sig att genomlida. Men vem vet, för en del kanske konkursen kommer efter flera år av slit och oro för att klara sig, och då blir det mer en befrielse än en börda att gå i konkurs. Det är inte över i och med att du blir satt i konkurs, men jakten på det omöjliga tar i alla fall slut. Tar du hjälp av en jurist som är expert på området kommer du att få en massa bra tips och råd hur du ska gå tillväga för att allt ska flyta på så bra som möjligt i denna prekära situation. Är det en personlig konkurs kan den se lite annorlunda ut än om det är ditt företag som går i konkurs.

Lite kvar om du gör en personlig konkurs

Vid en personlig konkurs kommer utmätningen inte att vara lika allvarligt omfattande som om det skulle vara ett företag som stod för konkursen. Vid en utmätning tas det lite större hänsyn till en privat människas möjligheter att leva drägligt. Med att kunna leva drägligt menas att vissa tillgångar du har anses vara nödvändiga för att du ska uppnå en minimal nivå av levnadsstandard, och följaktligen kommer då vissa ägodelar få lov att vara kvar i ditt hem.

20 Feb 2022

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.