Vem måste ansöka om arbetstillstånd?

Som svensk medborgare behöver man inte fundera över tillstånd för att få arbeta. Men om man inte är svensk medborgare måste man ansöka om arbetstillstånd innan man börjar arbeta.

Om man inte är EU-medborgare måste man innan man börjar arbeta, ansöka om ett tillstånd. Det här tillståndet kallas för arbetstillstånd. Det kan vara bra att ta hjälp av en advokat när det är dags att söka arbetstillstånd. Då vet man att allting går rätt till och man kan få hjälp och stöd under hela processens gång. Innan man får lov att ansöka om arbetstillstånd måste man redan ha fått ett erbjudande om arbete. Sedan måste man se till att ansöka om tillståndet innan man kan tacka ja till jobbet ifråga. Det är den aktuella arbetsgivaren som ska påbörja själva ansökan om arbetstillstånd, men sedan är det du själv som får fortsätta.

Avgift för arbetstillstånd

Det är då det kan vara skönt med lite hjälp på vägen. Då kontaktar man en advokat som är specialiserad på migrationsfrågor och just arbetstillstånd. De har expertis inom området och vet vad som behöver göras och hur det ska göras rätt. Man betalar en avgift innan man skickar in ansökan. Den här avgiften för arbetstillståndet kan skilja sig åt lite grann. Det kan dels bero på vem det är som ansöker, och dels vilken typ av befattning och arbete det gäller. Det kan ta ett tag att få sin ansökan beviljad. Är det första gången man ansöker kan handläggningstiden pågå i upp till ett år.

25 Oct 2021

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.