Gå en HR chef kurs och lär dig att maximera människans potential

Maximera ditt företags potential genom att maximera människors inneboende kraft, gå en HR chef kurs. Lär dig hållbarhetsperspektiv genom CSR, lagar och etik. Rusta dig för framtiden.

I en tid där produkter blir alltmer lika varandra är det genom personal och service som verksamheter kan konkurrera i framtiden. Genom att lära dig om Human Relations, HR, så kan du vara säker på att du befinner dig på the cutting edge av vad som kommer bli allt mer viktigt för företag och andra verksamheter i framtiden. Genom att se till att personalen trivs på företaget och är stolta över att arbeta där så kommer de anställdas välbefinnande att resultera i god service mot kunderna vilket i sin tur resulterar i ekonomisk och social tillväxt.

Vad lär du dig på en HR chef kurs?

Som HR-chef ansvarar du för att rätt person hamnar på rätt plats genom rekrytering. På en HR-chefkurs lär du dig ansvara för säkerhet och för personalens välbefinnande genom att kontrollera arbetsmiljön. Du hjälper VD:n med hållbarhetsperspektiv i Corporate Social Responsibility och mångfaldsperspektiv. Du ser till att lagar och regler följs och förhandlar om rättigheter med fackliga representanter. Du lär dig även om information och kommunikation, löneadministration, ledarskap och organisation samt affärsjuridik då du kommer ha ett övergripande ansvar för det administrativa inom din framtida verksamhet. En HR-chefkurs är inte bara för dig som är i början av karriären, utan även något för dig som vill maximera ditt företags potential och ta klivet in i framtiden.

18 Jan 2022

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.