Är du misstänkt för ett narkotikabrott?

Vår syn på droger har förändrats. Detta bevisas av den stadiga ökningen av narkotikabrott som anmäls i Sverige. En ökning som under de senaste tio åren ligger på hela 33%. Vi säger inte att det är rätt eller fel att synen på droger har kommit att bli mer liberal - det vi säger är att det fortfarande är olagligt att bruka narkotika i Sverige och att fler således befinner sig utanför lagen.

Många vill peka på att exempelvis marijuana är att anse som en lätt drog och där man till och med valt att legalisera denna drog i flera länder och i olika delstater i USA. Det är sant, men lika sant är även att det fortfarande inte skett i Sverige och att det precis som förr handlar om ett narkotikabrott att röka, tillverka eller distribuera marijuana i vårt land.

Man i handfängsel med händerna knäppta under hakan

Narkotikabrott är stigmatiserande

Hur ska man då bete sig i samband med att man misstänks för ett narkotikabrott? Det första man ska vara medveten om är att det handlar om en ganska stigmatiserande fråga. Är man misstänkt för ett narkotikabrott så är man också befläckad. Vårt samhälle och våra invånare är indoktrinerade med att all typ av användning av narkotika är smutsigt och livsfarligt. Detta göt det svårt att hämta sig; många placerar en misstänkt i ett fack som kan ta flera år innan man tar sig ur.

Detta kan jämföras med andra brott som exempelvis en misshandel där man som misstänkt inte alls har några problem att återanpassa sig till samhället. Narkotikabrott straffas hårdare av gemene man och det måste man vara beredd på - även om man inte blir dömd för brottet i fråga. I många fall kan endast en misstanke om ett narkotikabrott vara stigmatiserande - ingen rök utan eld - och så vidare. Framförallt i mindre städer kan det innebära att man får svårt att få tillit och därigenom också kan ha svårigheter att hitta jobb och sysselsättning.

Hitta rätt juridisk hjälp vid misstanke om narkotikabrott

Detta bör man vara medveten om så att det inte kommer som en chock. Det har blivit bättre, men det finns fortfarande mycket att förbättra. Det andra som man bör vara medveten om är att rätt hjälp kan leda till ett mildare straff. Ett narkotikabrott som kan leda till fängelse innebär att man har rätt till en offentlig försvarare vars arvode bekostas av staten. En sådan har man rätt att välja själv och där man således som misstänkt bör göra valet med omsorg. Hittar man en advokat som specialiserat sig på området så får man, helt enkelt, ett bättre försvar.

Ett tillägg till offentlig försvarare och kostnaden för en sådan är emellertid denna: om du blir dömd för det narkotikabrott du misstänks för så kan du också bli återbetalningsskyldig till staten. Men, du kommer definitivt att tjäna på att ha en skicklig, kunnig och erfaren advokat som stöd vid din sida. Det är det bästa råd vi kan ge.

Du hittar mer info på: https://www.narkotikabrott.nu/

19 Mar 2020

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.