Även sambos bör upprätta avtal

Funderar ni på att bli sambos? Det finns några juridiska saker som man enligt sambolagen bör tänka på för att i framtiden undvika eventuella bråk och konflikter. Här följer några av de viktigaste.

När man bestämmer sig för att flytta ihop och tillsammans skapa ett nytt hem så kan det vara bra att skriva ett samboavtal för de saker som man vill ska vara enskild egendom; såsom till exempel en bostadsrätt eller möbler. Annars riskerar dessa saker att vid en framtida separation ingå i en bodelning. Det samma gäller vid ett äktenskap och en skilsmässa. Utan ett äktenskapsförord kommer exempelvis sommarstugan eller släktgården som har gått i arv i generationer behöva delas mellan båda parter.

Skillnaden mellan äktenskapsförord och samboavtal

Ett samboavtal skiljer sig från ett äktenskapsförord på så vis att det endast är samboegendomen som ska bodelas och inte sådant som tidigare var enskild egendom - vilket ju är fallet vid en skilsmässa. Det kan vara bra att känna till att när sambos separerar är det är inte den som har betalat för möblerna eller vars namn den gemensamma bostaden står på som har ensamrätt till dem. Allt som har införskaffats för att vara en del av det gemensamma hemmet ska delas lika, förutsatt att man inte har tecknat ett samboavtal som säger något annat. Genom att låta en familjerättsjurist upprätta ett samboavtal eller äktenskapsförord så kan man undvika många konflikter. Ett avtal gör också att man noga diskuterar igenom saker och eventuella missförstånd undanröjs från början. Läs mer om familjerätt på denna sida: https://www.familjerättstockholm.com

7 Dec 2020

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.