Enskild vårdnad betyder inte att barnet inte får träffa den andra föräldern

Barnen är det viktigaste vi har och att hamna i en vårdnadstvist är aldrig roligt. Blir man stämd eller är den som känner sig tvingad att stämma måste man ta hjälp av en familjerättsjurist.

En vårdnadstvist är aldrig rolig, särskilt inte för barnet. Det är ett extra känsligt familjeärende där man har eller har haft en personlig och nära relation med den man har hamnat i konflikt med. Just därför är det viktigt att man tar hjälp av en erfaren och lyhörd familjerättsjurist. En vårdnadstvist handlar ofta om att föräldrarna inte kan komma överens om viktiga saker och beslut som måste fattas rörande barnet. Men det kan också vara att den ena föräldern vill ha ensam vårdnad om barnet. Många tror att ensam vårdnad betyder att den andra föräldern inte får träffa barnet alls, men så är det inte, utan ett barn har alltid rätt till båda sina föräldrar.

Gemensam vårdnad anses oftast vara det bästa för barnet

Det är ovanligt att en förälder tilldöms ensam vårdnad, eftersom gemensam vårdnad oftast anses vara det bästa för barnet. Enskild vårdnad innebär att man som förälder ensam fattar viktiga beslut om barnets skolgång, boende, sjukvård, ekonomi med mera. Men man bestämmer inte över barnets personliga relationer. Som ensam vårdnadshavare ska man se till barnets bästa och är även skyldig att se till att barnet har regelbunden kontakt med den andra föräldern. Men undantag finns, som exempelvis om barnet far illa hos den andra föräldern. Här kan du hitta mer info: https://www.familjerätthelsingborg.nu

8 Jan 2021

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.