Företagsrekonstruktion en del av affärsjuridik

Som jurist är det säkert bekant att man kan komma att arbeta med många olika saker. För det första lär man sig snabbt att man bör fokusera på ett område inom juridiken när man senare arbetar som jurist. Bestämmer man sig att arbeta som advokat, innebär det att man innan man får kalla sig advokat, arbetar på en advokatbyrå och att man blir upptagen inom Advokatsamfundet. Om inte, måste man jobba som "vanlig" jurist, och det är gott och väl, för då kan man arbeta inom många olika branscher. Här kan man arbeta som affärsjurist, med avtalsrätt, inom internationell rätt, humanjuridik (som handlar om familjerätt, migration och asylrätt), man kan arbeta inom bankväsende, man kan arbeta på domstol, med förhandlingar eller som domare, notarie eller åklagare. Det finns många olika områden som man kan arbeta som jurist inom, med andra ord. Här går vi igenom hur det är att arbeta inom affärsjuridik, som är ett ganska populärt område.

Arbeta med företagsrekonstruktioner

Alla som funderar på att arbeta som jurist, bör veta att det är ett mycket väl betalt arbete, för det första. För det andra kan man få arbeta med sådant som känns meningsfullt. Som affärsjurist kan man arbeta med att rädda företag som kanske har alla förutsättningar att klara sig undan en bankrutt. Och det är vanligare än man tror. Det kan hända den bäste, att man plötsligt får svårt att betala sina skulder. Då kan man som affärsjurist arbeta med att rädda företaget så att de inte behöver lägga ner. Som företagsrekonstruktör gör man ordentliga utredningar om ett företag kan sälja av en avdelning, sälja ut sitt lager, frigöra kapital för att rädda det från att gå i bankrutt. Man skulle kunna tycka att det borde vara en ekonoms uppgift att rädda ett företag från bankrutt, men det behövs en jurist som kan lagens alla olika delar som omgärdar företag och ekonomi för att kunna rädda ett företag från de obetalda räkningarna.

I bästa fall kan man rädda företag

Om det visar sig att det finns sätt att rädda ett företag, så kan man alltså undvika konkurs. Som företagsrekonstruktör kan man "tvinga" ett företag att göra sig av med olönsam verksamhet, och att göra om företaget så att det går att rädda det. Det är alltid tingsrätten som bestämmer om ett företag får genomgå en företagsrekonstruktion. Och det innebär att tingsrätten kan bestämma över företaget och att företagsrekonstruktören bestämmer över vilken ledning som företaget ska ha. Läs mer om företagsrekonstruktioner på: https://www.företagsrekonstruktion.biz.

25 Jun 2019

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.