Hamnar man i en vårdnadstvist är det viktigt att söka hjälp i tid

Ibland kommer man tyvärr inte överens om vad som är bäst för barnen och man hamnar i en vårdnadstvist. Ofta sker detta vid en skilsmässa eller separation. Då kan man behöva hjälp utifrån.

Som vårdnadshavare ansvarar båda föräldrarna normalt sett för barnens personliga utveckling, hälsa och välbefinnande och man har givetvis även det praktiska ansvaret. Men det händer att föräldrar inte kan kom överens om vad som är det bästa för barnen och man hamnar då i en vårdnadstvist. Ju tidigare man söker hjälp desto enklare brukar det vara att lösa problem och tvisten.

Man kan exempelvis vända sig till kommunens socialtjänst och få hjälp eller så kan man anlita en familjerättsadvokat specialiserad på vårdnadstvister. Många gånger kan man lösa en tvist genom samtal och man slipper hamna i domstol men det är inte alltid som det går att undvika.

En domstol utgår alltid från barnens bästa

Vid en vårdnadstvist som måste lösas i domstol ser man alltid till barnens bästa och inte föräldrarnas. Domstolen utgår även från att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad då detta anses vara det bästa för barnen. Ett barn har rätt till kontakt med båda sin föräldrar, men det behöver inte innebära att domstolen beslutar att barnen ska bo lika mycket eller växelvis hos föräldrarna.

Det finns även situationer som gör att det bästa för barnen är om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare. Det kan exempelvis vara om en av föräldrarna inte engagera sig i barnen eller hjälper till med att fatta viktiga beslut. En förälder kan även anses olämplig om den har missbruksproblem eller om den har utsatt barnen för misshandel och andra övergrepp.

Viktigt att man känner förtroende för sin familjerättsadvokat

Står man inför en vårdnadstvist är det viktigt att man anlitar en skicklig familjerättsadvokat specialiserad på vårdnadstvister. Viktigt är även att advokaten har erfarenhet av tvister. Då ökar chansen att man på ett bra sätt snabbt löser konflikten. Man kanske även kan undvika att hamna i domstol. En tvist som måste lösas i domstol kan nämligen vara jobbig för barnen som kan tvingas vittna och berätta som sina föräldrar.

De flesta familjerättsadvokater erbjuder kostnadsfri rådgivning. Bestämmer man sig för att sedan gå vidare sätter man ihop en skräddarsydd handlingsplan anpassad efter den situation som man befinner sig i. En vårdnadstvist är jobbig och det är därför viktigt att man väljer en advokat som man även känner förtroende för.

19 Sep 2020

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.