Lista över vem som äger vad

Det kan finnas flera olika anledningar till att man bestämmer sig för att dela upp bohaget sinsemellan. När man gör det så är det viktigt att veta hur man gör och vad syftet är med uppdelningen.

En bodelning är en lista som görs över vem som äger vad i ett hushåll. Det sker mestadels när två parter i en kärleksrelation vill få på pränt vad som gäller. Men det är vanligtvis endast större eller mer värdefulla artiklar som man önskar få uppdelade. Där man med värdefullt inte enbart menar värde i pengar utan även känslomässigt. Uppdelningen gäller inte enbart fysiska prylar utan även alla ekonomiska innehav samt ägande av allt möjligt. Det kan vara ett företag, aktier, fonder eller innehav på bankkonton. Men om man vill så kan man gå så noggrant till att man även skriver in mindre detaljer som köksartiklar, trädgårdsverktyg med mera. Allt är upp till de två som önskar en konkret uppdelning att gå efter.

Vid en separation

Det vanligaste tillfället när man gör en delning av bohag är när man separerar. Tyvärr är det ofta också ett tillfälle då det är mycket känslor inblandade och det kan vara svårt att genomföra delningen. Har man ett äktenskapsförord eller samboavtal så kan man redan i förväg ha listat upp vem som äger vad. Därmed slipper man denna extra möjliga konflikt. Men det finns även andra tillfällen då en bodelning kan ske. Till exempel så kan man välja att göra en bodelning även om relationen inte tagit slut. Det kan vara för att underlätta om man exempelvis har barn på varsitt håll. Man kanske vill veta vem som äger vad för att på det sättet även kunna sälja eller göra vad man vill med den delen. Utan att vara bunden av att tillfråga den andra parten.

Delning vid bortgång

Vid en bortgång kan det alltså bli aktuellt med en bodelning. Om man har barn på varsitt håll så har barnen rätt till femtio procent av sin förälders ägande. Något som kan bli lite svårt i vissa fall för den efterlevande. Ofta är det största och dyraste innehavet även det boende som man delat med sin nya partner. För att barnen ska kunna få hälften, eller hela sin förälders ägande, så innebär det ofta att den nya partnern blir tvungen att sälja och flytta. Om inte barnen kan tänka sig att vänta med arvets uttag.

11 Oct 2020

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.