När du behöver en brottmålsadvokat

Alla som kommer i kontakt med en domstol, eller redan under en förundersökning som genomförs antingen av polis, eller en åklagare, har rätt till en brottmålsadvokat. En advokat är en skyddad titel. Vem som helst får inte kalla sig advokater, utan att vara upptagen av Advokatsamfundet och ha den utbildning och år av arbete och erfarenhet som krävs för det. Andra skyddade titlar är till exempel polis och läkare – man får inte kalla sig det utan att vara det.

En av de viktigaste principerna som en advokat har att gå efter, är att en advokat ska vara lojal mot sin klient och alltid – när man har tagit på sig ett uppdrag som den personens advokat – föra sin klients talan inför domstol, sin motpart eller under ett polisförhör eller en förundersökning. Är man oskyldig bör man alltid anlita en advokat. En advokat kan visa på brister i en förundersökning och visa på alternativa förklaringar till misstanker. Är man händelsevis skyldig behöver man en advokat, som kan tala om alla förmildrande omständigheter som kan finnas om något har hänt.

Försvarsadvokat

De flesta tänker på en försvarsadvokat när man tänker på en advokat. Det är det samma som en brottmålsadvokat. Blir någon misstänkt för ett brott behöver man en rottmålsadvokat som har goda erfarenheter av att arbeta med polisen, arbeta med en åklagare och kunna visa på förundersöknignens brister, ta till vara sin klients intressen och så vidare.

Målsägandebiträde

Ett målsägarbiträde är en person, en jurist som liksom en brottmålsadvokat, tar till vara sin klients intressen, både i en förundersökning, i domstol och i alla förhör. Ett målsägarbiträde ska stötta ett offer på alla tänkbara sätt och förbereda sin klient för vad som kan hända, tar till vara alla rättigheter som man har som offer för något brott.

Särskild företrädare för barn

Att vara särskild företrädare för barn innebär att man på samma sätt som ett målsägarbiträde förbereder sin klient, ett barn för vad som kan hända, hur saker och ting går till. En särskild företrädare för barn ska se till så att barnet är så skyddat det bara kan i en rättegång, förhör och förundersökningen. Man ska som särskild företrädare mycket nogsamt se till så att barnet inte behöver vara med om obehagliga saker i en rättegång eller förhör. Anlita duktig advokat i Göteborg. Behöver man en duktig advokat i Göteborg, bör man vara noggrann med vilken advokat som man väljer. Här bör man alltid gå efter rekommendationer.

4 Oct 2019

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.