När en vårdnadstvist blir aktuell

När man är precis nybliven föräldrar är det få par som tänker att de i framtiden kanske kommer hamna i tvist med varandra – i vårdnadstvist. Men en sådan tvist kan tyvärr ibland bli nödvändig.

Om det tråkiga händer och man som par väljer att gå skilda vägar, en separation eller skilsmässa, är det ofta mycket som ska lösas. Framförallt om man har barn. Man måste gemensamt bestämma var barnen ska bo. Ska de bo hos båda eller bara den ena föräldern? Ska de bo lika mycket hos båda föräldrarna? Ska båda ha vårdnad om barnen, så kallad gemensam vårdnad, eller ska det vara ensam vårdnad?

Ibland är valen enkla och självklara och man har inga problem att besluta hur allt ska se ut. Vanligt är då att det blir gemensam vårdnad. Tyvärr är det långt ifrån alla föräldrar som har det så enkelt.

En olämplig förälder?

Tvärtom kan det vara riktigt svårt. Ofta blir det ännu svårare om man inte var överens om separationen. Då kan man behöva hjälp med att lösa tvisten. Det bästa är såklart om en vårdnadstvist kan lösas så att barnen får tillgång till båda sina föräldrar. Men ibland kanske en förälder inte är lämplig som vårdnadshavare och då kan ensam vårdnad vara ett alternativ.

Om en inte är lämplig som vårdnadshavare betyder det att föräldern inte kan ta hand om barnet på ett tillräckligt bra sätt. Det kan vara så att den föräldern är våldsam, utnyttjar barnet eller är i en miljö eller livssituation som inte är bra för barn. Kanske den föräldern inte bör ta beslut som rör barnet? Det kan exempelvis handla om skolgången eller olika slags avtal. Då är ensam vårdnad ett sätt att skydda barnet från den föräldern som inte är lämplig.

Rättsprocessen inleds

Om man anser att den andra föräldern inte lämpar sig som vårdnadshavare, och föräldrarna själva inte kan komma överens om en lösning, kan man ansöka om ensam vårdnad. Då inleds en rättsprocess och det är denna som kallas för vårdnadstvist. En rättsprocess kan vara bättre istället för att föräldrarna själva fortsätter att bråka. Detta skadar dessutom barnen, som ju nästan alltid vill vara båda föräldrarna till lags.

Barnen vill inte att deras föräldrar bråkar och även om en vårdnadstvist kan vara jobbig, är det som sagt bättre när en utomstående part kan gå in och avgöra i fallet. I en vårdnadstvist ska barnens bästa vara i centrum för beslutet. Läs mer om vårdnadstvist på denna sida: https://www.vårdnadstvistt.se 

7 Nov 2020

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.