När gemensam vårdnad inte är möjligt

Ensam vårdnad är sällan önskvärt men likväl ibland ett nödvändigt ont. Det kan beslutas om ensam vårdnad om en av föräldrarna exempelvis missbrukar eller på annat sätt inte bedöms lämplig.

Det är sannerligen inget lätt jobb att vara förälder och vårdnadshavare. Därför är det extra skönt att ha någon att dela bördan med. Någon som kan avlasta en och hjälpa en att vara den bästa föräldern man kan vara. Det behöver inte innebära att man bor tillsammans. Många vårdnadshavare har delad vårdnad och barnen turas om att bo hos respektive förälder. Men ibland är inte ens det möjligt. Ibland finns det omständigheter som gör att en av föräldrarna har ensam vårdnad av barnen. Det innebär att det bara finns en förälder (eller annan person, det måste inte vara den biologiska föräldern även om det såklart är absolut vanligast) som barnen bor hos. Den personen är också den som är den enda som är involverad i de beslut som rör barnen och den som får information från exempelvis skola och sjukvård.

Rätt till umgänge

Att det beslutas om ensam vårdnad är sällan det första alternativet man söker. Men ibland är det oundvikligt om en av föräldrarna bedöms olämplig att ha vårdnaden av barnet. Det kan till exempel bero på missbruk eller att barnet på annat sätt riskerar att skadas av att leva tillsammans med föräldern i fråga. Det är barnets bästa som avgör. Att inte ha vårdnad innebär dock inte att det inte finns någon rätt till villkorat umgänge med sitt barn. Läs mer om ensam vårdnad på denna hemsida: https://www.ensamvårdnad.net

7 Dec 2020

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.