När någon blir slagen i hemmet

Just för tillfället svämmar dagens medier över av reportage, krönikor och artiklar om en dokumentär som har gått på Sveriges television. Den handlar om Ainbusk singers-medlemmen Josefin Nilsson, en folkkär och talangfull sångerska och skådespelare. I dokumentären berättar hon postumt tillsammans med en av hennes systrar om tiden då hon levde med en känd skådespelare som misshandlade henne både psykiskt och fysiskt, så illla att hon fick livslånga skador. Hennes rygg knäcktes under en av alla de gånger som han misshandlade henne. Hon fick permanenta skador på sin kropp, som aldrig läktes. 

Leva i ett misshandelsfall inte ovanligt

Många människor lever tyvärr i misshandelsfall. Rent statistiskt sett, är de flesta män som misshandlar, även om det förekommer kvinnor som misshandlar. Med andra ord, Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) räknar med att så många som cirka 20 procent av den vuxna befolkningen lever i något slags våldsamt förhållande. Då är inte barn medräknade, vilket förstås är ett stort problem. Om barn är inblandade i det våldsamma förhållandet, blir det så mycket svårare för den andra föräldern att komma undan den våldsamma förälder som slår och misshandlar, då barnet oftast tvingas att antingen bo eller umgås med den våldsamma föräldern. Vi ser då och då upprörande nyheter om barn som tvingas bo eller där våldsamma män – även när det finns domar som fastslår den våldsamma naturen hos en förälder. Det gör att det offer som kanske har levt i många år i ett våldsamt förhållande får mycket svårt att skyddas sig. Våldet fortsätter, och kanske genom det gemensamma barnet, som blir ett verktyg för den man som vill fortsätta kontrollera sin (före detta) familj.

Alla som blir misshandlade behöver en riktig stjärnjurist

Om det är så att någon vill ta sig ur ett våldsamt förhållande och har barn med den som misshandlar, som vill skilja sig, och få till stånd en bodelning, kanske vill skydda sitt barn, bör man absolut skaffa sig den bästa tänkbara stjärnjurist som kan arbeta som advokat, eller målsägandebiträde om det skulle vara så att barnet behöver ett målsägarbiträde eller om kvinnan själv behvöer ett målsägandebiträde i en rättegång mot den man som slår kvinnan. En stjärnjurist kan innebära seger eller nederlag för den förälder som vill skydda sitt barn mot fortsatt våld. En stjärnjurist kan mer eller mindre åstadkomma förändring för den som förut har levt i våld. För att komma ut ur våldet är det mycket viktigt att barnet inte ska behöva träffa den som har slagit barnet. Ska barnet få en chans att läka, liksom kvinnan, så bör våldet upphöra på en gång. Det påstår i alla fall barnpsykologer som är de som kan ge barn terapi och hjälpa dem glömma våldet och koncentrera sig på framtiden.

28 Mar 2019

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.