Ordentliga avtal är bra för affärerna

Som företagare är det vanligt att man behöver juridisk hjälp av en advokat inom affärsjuridiken. Därför är det bra att hitta en advokat som man kan ha en återkommande arbetsrelation med.

Med ordentliga avtal går affärerna bättre och man slipper sitta fast i långvariga konflikter med partners, kunder och leverantörer. Konflikter är aldrig bra för affärerna och saktar ofta ner arbetet, vilket nästan alltid får ekonomiska konsekvenser. Med avtal reder man från början ut vilka rättigheter och skyldigheter alla inblandade parter har, och man reder ut vem som bär ansvaret för de olika delarna.

Ett avtal förtydligar och motverkar också missförstånd. Men det finns mer än avtal att tänka på. Är man precis i uppstarten av ett företag kan man behöva hjälp med bolagsform och aktieägaravtal men även att ha koll på alla eventuella tillstånd som kan behövas. Man behöver också korrekta juridiska avtal med både anställda och leverantörer.

Håll fast vid samma advokat

Är man företagare och vill ha juridisk hjälp ska man vända sig till en advokatbyrå som är specialister på affärsjuridik. Eftersom man som företagare ganska ofta behöver juridisk hjälp i sina affärer, kan det vara bra att hitta en advokat som man trivs att arbeta med och som passar bra ihop med företaget. Genom att använda samma advokat lär den känna företaget och dess historia vilket underlättar för framtida affärer. De flesta advokatbyråer har bra hemsidor där det finns information om deras advokater och specialistområden. Det är viktigt att man känner förtroende för den advokat som man anlitar.

14 Feb 2021

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.