Regler för vad som gäller inom fastighetsägande

Det finns en mängd olika områden inom juridiken. Ett av dem är fastighetsjuridik som behandlar alla områden som har med fastigheter att göra. Något som kan beröra även dig som äger en villa.

När man är fastighetsägare så kan man hamna i situationer där man kan behöva hjälp med att tyda rättigheter och skyldigheter gällande sitt ägande av fastigheten. Det kan vara regler som gäller uthyrning av lokaler eller försäljning. Men även allt annat som kan röra fastigheten och de kontakter som det innebär med hyresgäster, köpare, säljare, grannar och kommun. Även sådant som fastighetsskatter och annat liknande ligger under området fastighetsjuridik.

Något att vila sig mot

Även om man inte alltid håller med om det som står i lagtexten eller det som gäller i regelverk så är det ändå skönt att veta vad som gäller. Har man ett större fastighetsbolag så har man troligen egna jurister som arbetar med allt som bolaget kan stöta på. Man tar även fram avtal och kontrakt som inte gäller tvister. Så det finns mycket att arbeta med. Men har man ett mindre fastighetsbolag eller bara äger sitt eget boende, så kan det istället vara aktuellt att ta hjälp av en fastighetsjurist om frågor eller missnöjdhet uppstår gällande fastigheten. Gäller det en försäljning och frågor däromkring så kan oftast mäklaren hjälpa till med viss kunskap. Men ibland är det frågor av större tyngd som kanske till och med bär vidare till rättegång eller någon annan högre instans.

5 Dec 2020

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.