Snabb hjälp vid vårdnadstvist i Stockholm

Alla föräldrar har oftast en vilja och förmåga till att ordna allt på bästa sätt för sina barn. När det inte lyckas, som vid en separation, kan det vara smart att kontakta en advokat direkt.

För ärligt talat, alla konflikter kan inte lösas, även om man skulle önska det. När känslor stormar som värst är folk inte alltid så kontaktbara. En förorättad partner kan sätta sig på tvären riktigt, och när det gäller vem som ska ha vårdnaden om barnen kan det närmast bli en krigszon därhemma i Stockholm. Då behöver man en akut hjälp i vårdnadstvist.

Tillbaka till normalläge

Barnen gillar oftast båda sina föräldrar och de ska inte tvingas välja. Det bästa är om föräldrarna i samförstånd kommer överens om en smidig lösning hur och var barnen bor bäst efter skilsmässan. Osämja mellan föräldrarna är krisartat för ett barn att uppleva, så man bör sträva efter att komma fram till ett normalläge så fort som möjligt.

Föräldrarna behöver inte vara sams om allt, men att barnet får en fungerande vardag innebär att det finns tandborstmugg, kläder och bra sovplats, en trygg famn och en social tillvaro hos var och en av föräldrarna. Hur mycket eller litet barnet vistas på varje ställe är kanske inte det viktigaste, för millimeterrättvisa är sällan praktiskt. Detaljerna kan lätt styras upp av en bra advokat, så när känslostormarna har klingat av, kan alla leva ett bra liv, om man har den minsta vilja att kompromissa lite, åtminstone för barnens skull.

2 Feb 2021

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.