Umgängesrätt - barns rätt att träffa båda föräldrarna

Vår svensk lagstiftning ser helst att barnen ska umgås lika mycket med båda föräldrarna. I samband med en skilsmässa så brukar därför vårdnaden delas lika mellan föräldrarna; man fattar fortfarande gemensamma beslut som rör barnens framtid och man kommer överens om var barnen ska bo - och hur ofta de ska bo hos den andre. Det fungerar i de flesta fall, men i andra fungerar det inte alls. Vår umgängesrätt är viktig i samband med det senare.

I Sverige har vi en, i jämförelse med andra länder, hög procentuell andel av skilsmässor. Vi är ett progressivt land och en skilsmässa är inte något som får någon att höja på ögonbrynen. Fungerar det inte - ja, då måste man också göra någonting åt saken; en skilsmässa är definitivt en bra lösning på många problem. Däremot så handlar det nästan alltid om en känslig process för de inblandade och i synnerhet gäller detta om barn finns inom äktenskapet.

Hur ska man göra med vårdnaden och var ska barnen bo? Här måste man komma överens och man måste också respektera den överenskommelse man sluter. Vi har en umgängesrätt i Sverige som säger att barnen har rätt till kontakt och umgänge med båda sina föräldrar.

Vårdnadstvister bör undvikas

Många skilsmässor slutar lyckligt såtillvida att föräldrarna håller kontakten, sätter barnen i främsta rummet och kan umgås som vänner i framtiden. Andra skilsmässor och separationer blir mer infekterade och där kan en vårdnadstvist komma att ta form.

En sådan bör man undvika och därför så kan dels juridisk hjälp på ett tidigt stadie och konstruktiva samtal - samarbetssamtal - hos kommunen vara bra alternativ i syfte att lösa alla oegentligheter innan de når rätten.

Många tvister gällande vårdnad sker av fel skäl och där föräldrarna - som en naturlig del av sårade känslor - vill förstöra för varandra. Barnen blir vapen i ett lågintensivt krig där ingen är att anse som vinnare. Genom att vända sig till professionell hjälp och exempelvis ta hjälp av en skicklig jurist så kan man lösa de flesta frågor. Ju tidigare, desto bättre.

Ensam vårdnad? Umgängesrätt gäller fortfarande

Många som ger sig in i tvister gällande vårdnaden om barnen har inte riktigt förstått vad vår umgängesrätt handlar om. Man vill utesluta den andra föräldern från barnens framtid och begränsa inflytandet.

Sant är att ensam vårdnad ger exempelvis mamman makten - och ansvaret - att fatta viktiga beslut. Lika sant är att pappan har rätt att umgås och träffa sina barn enligt överenskommelse. Umgängesrätt gäller även om vårdnadsansvaret ändrats från delad- till ensam.

Respektera vår umgängesrätt!

Slutligen en liten uppmaning till föräldrar som håller på att skilja sig eller som redan gjort det. Respektera vår umgängesrätt. Det finns många exempel på där föräldrar försöker använda barnen som redskap för att såra varandra och för att göra livet surt för den andre parten. Det kan innebära att man inte lämnar på utsatta tider, att man - ideligen - sjukanmäler barnet och att man baktalar den andre föräldern i syfte att framställa sig själv i bättre dager.

Gör man det så är man dels väldigt omogen och dels så gör man också någonting som i allra högsta grad kan ligga en i fatet om en vårdnadstvist skulle ske i framtiden. Det handlar då om ett umgängessabotage och det är sällan någonting som rätten ser mellan fingrarna gällande. Kort sagt: lägg era oegentligheter åt sidan och se saker och ting på ett vuxet sätt. Vad är bäst för era barn?

17 Apr 2020

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.