Vem får ärva?

Det är inte alltid enkelt att veta vem som får ärva. Speciellt om det finns barn från olika äktenskap. Hur fungerar det egentligen med arv mellan halvsyskon? Har alla rätt att få ut sin del?

Om man inte skriver ett testamente och bestämmer vilka som ska ärva de olika tillgångarna man har så blir det lagen som bestämmer hur dina ägodelar delas upp. Det finns idag lagar och regler beträffande hur all ska delas upp för att undvika bråk mellan familjemedlemmar. Det innebär exempelvis att om det är någon man inte tycker om så kan man inte utesluta dem utan ett lagenligt testamente. Alla har rätt till sin arvslott som det är skrivet i lagen.

Arvsrätt för särkullbarn

Särkullbarn innebär i andra ordalag halvsyskon. Detta inkluderar alltså barn som är födda i tidigare äktenskap. När föräldern går bort har barnen rätt till sin del med detsamma. Makan eller maken som är kvar får hälften av ägodelarna och särkullbarnen har rätt att få ut sin hälft. Barnen i det senare förhållandet får inget innan den egna föräldern avlider. Det kan vara bra att lära sig lite innan man faktiskt hamnar i situationen. Det är nämligen oftast vid dessa tillfällen som det blir osämja och många känslor gör att det kan bli ganska jobbigt för alla inblandade. Hamnar man i en situation då det handlar om arv för halvsyskon kan det vara bra att ta hjälp. Anlita en advokat som har kunskap om arvsrätt. Då kan man snabbt få allt avklarat och slipper en massa osämja och hårda ord.

20 Nov 2020

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.