Viktigt att söka hjälp om man blivit utsatt för våldtäkt

Att bli utsatt för en våldtäkt eller annat sexuellt brott innebär en allvarlig kränkning. Som brottsoffer är det viktigt att man tidigt får hjälp och stöd av ett målsägarbiträde.

En våldtäkt är ett allvarligt brott, detta oavsett om man känner gärningsmannen eller om det rör sig om någon okänd. Har man blivit utsatt för en våldtäkt eller annat sexuellt brott är det viktigt att man först och främst söker hjälp. Kontakta polisen eller uppsök sjukhus så fort som möjligt. Detta för att kunna säkra spår och dna-bevis från gärningsmannen. På vissa sjukhus finns det också särskilda avdelningar för våldtäktsoffer.

Vissa upplever det väldigt svårt att söka hjälp och vill helst bara gå hem och försöka glömma och inte alls prata om det. Ofta kan det underlätta om man ber en vän följa med till polisen eller sjukhuset. Man kan även kontakta ett målsägarbiträde på en advokatbyrå för att få stöd och hjälp.

Rätt till målsägandebiträde

Generellt har man rätt till målsägandebiträde vid våldtäkt, eftersom brottet är så pass allvarligt och kan innebära fängelsestraff för gärningsmannen. Det betyder att det är staten som betalar målsägandebiträdet lön. Man har rätt att själv välja målsägandebiträde och det är viktigt att man väljer någon som har stor erfarenhet av våldtäktsmål och som man känner sig trygg med.

På de olika advokatbyråernas hemsidor kan man hitta information om vilka typer av mål de arbetar med. Man kan även kontakta advokatsamfundet och av dem få tips på olika målsägandebiträden som arbetar med våldtäktsmål.

25 Apr 2021

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.