Stjärnjuristen

Sida 3

RSS

Bli inte lurad på ett sjukt hus

4 Dec 2019

Ingen gillar att bli lurad. Särskilt inte när det handlar om den största affär som man kanske någonsin gör; bostadsköpet. När man köper en ny bostad, vill man att allt ska stå rätt till. Många tänker att huset ser bra ut. Man kanske inspekterar huset och blir förälskad i det. Då blir man lätt blind för vad som kan finnas under ytan – och där kan man faktiskt hitta en hel del. Dolda fel på huset är inte uppenbara, inte ens för den gamla ägaren heller. Så vad göra om man upptäcker dolda fel på den nya bostaden?

Köpet kan gå tillbaka

Det finns några olika altenativ som man kan göra om man upptäcker dolda fel på sin nya bostad. För det första bör man alltid informera den tidigare ägaren. Helst bör man göra det så fort som möjligt och skriftligen, eller banda in samtalet. Gör man det skriftligen eller bandar in samtalet med den tidigare ägaren, kan det utgöra bevis på hur mycket och vad den ägaren kände till om huset, när köpet ägde rum. Det och att man alltid bör lusläsa informationen som har getts innan och vid köptillfället. Det viktiga är nämligen vad du hade möjlighet att ta ställning till. Visste du om fet dolda felet? Eller visste den förra ägaren om det dolda felet? Eller visste ingen om det dolda felet? 

Få ersättning från hemförsäkringen

Om absolut ingen visste om det dolda felet bör man absolut kunna få ersättning från den hem- eller husförsäkring som man har. Det är därför man försäkrar huset; för att det kan finnas dolda fel i ett hus som ingen känner till och ingen kan rimligtvis åtgärda saken så att inga skador uppstår på hus. Det är då föräkringen bör gå in och ersätta det arbete och material som krävs för att reparera skadorna på huset och ersätta det med nytt och fräscht material. För att få ersättning av hem- eller husförsäkringen bör man alltid lusläsa avtalet eller försäkringsbrevet som man har fått från försäkringsbolaget.

Man kan stämma ägaren

Men, har ägaren vetat om skadorna och det dolda felet (som i så fall inte alls har varit dolt), kan man alltid stämma den förra ägaren. Den personen bör rimligtvis ha berättat om felet och att man som köpare har blivit lurad. I och för sig ligger ansvaret på köparen att ta reda på om skicket på huset innan man bestämmer sig för att köpa det. Men ser man till att ha frågat om alla upptänkliga fel på ett hus, och blivit förd bakom ljuset då kan man stämma ägaren för att ha lurat en. Vilket som man bör göra vid en sådan situation, bör man alltid rådfråga en jurist som är expert på dolda fel på hus.

När du behöver en brottmålsadvokat

4 Oct 2019

Alla som kommer i kontakt med en domstol, eller redan under en förundersökning som genomförs antingen av polis, eller en åklagare, har rätt till en brottmålsadvokat. En advokat är en skyddad titel. Vem som helst får inte kalla sig advokater, utan att vara upptagen av Advokatsamfundet och ha den utbildning och år av arbete och erfarenhet som krävs för det. Andra skyddade titlar är till exempel polis och läkare – man får inte kalla sig det utan att vara det.

En av de viktigaste principerna som en advokat har att gå efter, är att en advokat ska vara lojal mot sin klient och alltid – när man har tagit på sig ett uppdrag som den personens advokat – föra sin klients talan inför domstol, sin motpart eller under ett polisförhör eller en förundersökning. Är man oskyldig bör man alltid anlita en advokat. En advokat kan visa på brister i en förundersökning och visa på alternativa förklaringar till misstanker. Är man händelsevis skyldig behöver man en advokat, som kan tala om alla förmildrande omständigheter som kan finnas om något har hänt.

Försvarsadvokat

De flesta tänker på en försvarsadvokat när man tänker på en advokat. Det är det samma som en brottmålsadvokat. Blir någon misstänkt för ett brott behöver man en rottmålsadvokat som har goda erfarenheter av att arbeta med polisen, arbeta med en åklagare och kunna visa på förundersöknignens brister, ta till vara sin klients intressen och så vidare.

Målsägandebiträde

Ett målsägarbiträde är en person, en jurist som liksom en brottmålsadvokat, tar till vara sin klients intressen, både i en förundersökning, i domstol och i alla förhör. Ett målsägarbiträde ska stötta ett offer på alla tänkbara sätt och förbereda sin klient för vad som kan hända, tar till vara alla rättigheter som man har som offer för något brott.

Särskild företrädare för barn

Att vara särskild företrädare för barn innebär att man på samma sätt som ett målsägarbiträde förbereder sin klient, ett barn för vad som kan hända, hur saker och ting går till. En särskild företrädare för barn ska se till så att barnet är så skyddat det bara kan i en rättegång, förhör och förundersökningen. Man ska som särskild företrädare mycket nogsamt se till så att barnet inte behöver vara med om obehagliga saker i en rättegång eller förhör. Anlita duktig advokat i Göteborg. Behöver man en duktig advokat i Göteborg, bör man vara noggrann med vilken advokat som man väljer. Här bör man alltid gå efter rekommendationer.

Företagsrekonstruktion en del av affärsjuridik

25 Jun 2019

Som jurist är det säkert bekant att man kan komma att arbeta med många olika saker. För det första lär man sig snabbt att man bör fokusera på ett område inom juridiken när man senare arbetar som jurist. Bestämmer man sig att arbeta som advokat, innebär det att man innan man får kalla sig advokat, arbetar på en advokatbyrå och att man blir upptagen inom Advokatsamfundet. Om inte, måste man jobba som "vanlig" jurist, och det är gott och väl, för då kan man arbeta inom många olika branscher. Här kan man arbeta som affärsjurist, med avtalsrätt, inom internationell rätt, humanjuridik (som handlar om familjerätt, migration och asylrätt), man kan arbeta inom bankväsende, man kan arbeta på domstol, med förhandlingar eller som domare, notarie eller åklagare. Det finns många olika områden som man kan arbeta som jurist inom, med andra ord. Här går vi igenom hur det är att arbeta inom affärsjuridik, som är ett ganska populärt område.

Arbeta med företagsrekonstruktioner

Alla som funderar på att arbeta som jurist, bör veta att det är ett mycket väl betalt arbete, för det första. För det andra kan man få arbeta med sådant som känns meningsfullt. Som affärsjurist kan man arbeta med att rädda företag som kanske har alla förutsättningar att klara sig undan en bankrutt. Och det är vanligare än man tror. Det kan hända den bäste, att man plötsligt får svårt att betala sina skulder. Då kan man som affärsjurist arbeta med att rädda företaget så att de inte behöver lägga ner. Som företagsrekonstruktör gör man ordentliga utredningar om ett företag kan sälja av en avdelning, sälja ut sitt lager, frigöra kapital för att rädda det från att gå i bankrutt. Man skulle kunna tycka att det borde vara en ekonoms uppgift att rädda ett företag från bankrutt, men det behövs en jurist som kan lagens alla olika delar som omgärdar företag och ekonomi för att kunna rädda ett företag från de obetalda räkningarna.

I bästa fall kan man rädda företag

Om det visar sig att det finns sätt att rädda ett företag, så kan man alltså undvika konkurs. Som företagsrekonstruktör kan man "tvinga" ett företag att göra sig av med olönsam verksamhet, och att göra om företaget så att det går att rädda det. Det är alltid tingsrätten som bestämmer om ett företag får genomgå en företagsrekonstruktion. Och det innebär att tingsrätten kan bestämma över företaget och att företagsrekonstruktören bestämmer över vilken ledning som företaget ska ha. Läs mer om företagsrekonstruktioner på: https://www.företagsrekonstruktion.biz.

När någon blir slagen i hemmet

28 Mar 2019

Just för tillfället svämmar dagens medier över av reportage, krönikor och artiklar om en dokumentär som har gått på Sveriges television. Den handlar om Ainbusk singers-medlemmen Josefin Nilsson, en folkkär och talangfull sångerska och skådespelare. I dokumentären berättar hon postumt tillsammans med en av hennes systrar om tiden då hon levde med en känd skådespelare som misshandlade henne både psykiskt och fysiskt, så illla att hon fick livslånga skador. Hennes rygg knäcktes under en av alla de gånger som han misshandlade henne. Hon fick permanenta skador på sin kropp, som aldrig läktes. 

Leva i ett misshandelsfall inte ovanligt

Många människor lever tyvärr i misshandelsfall. Rent statistiskt sett, är de flesta män som misshandlar, även om det förekommer kvinnor som misshandlar. Med andra ord, Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) räknar med att så många som cirka 20 procent av den vuxna befolkningen lever i något slags våldsamt förhållande. Då är inte barn medräknade, vilket förstås är ett stort problem. Om barn är inblandade i det våldsamma förhållandet, blir det så mycket svårare för den andra föräldern att komma undan den våldsamma förälder som slår och misshandlar, då barnet oftast tvingas att antingen bo eller umgås med den våldsamma föräldern. Vi ser då och då upprörande nyheter om barn som tvingas bo eller där våldsamma män – även när det finns domar som fastslår den våldsamma naturen hos en förälder. Det gör att det offer som kanske har levt i många år i ett våldsamt förhållande får mycket svårt att skyddas sig. Våldet fortsätter, och kanske genom det gemensamma barnet, som blir ett verktyg för den man som vill fortsätta kontrollera sin (före detta) familj.

Alla som blir misshandlade behöver en riktig stjärnjurist

Om det är så att någon vill ta sig ur ett våldsamt förhållande och har barn med den som misshandlar, som vill skilja sig, och få till stånd en bodelning, kanske vill skydda sitt barn, bör man absolut skaffa sig den bästa tänkbara stjärnjurist som kan arbeta som advokat, eller målsägandebiträde om det skulle vara så att barnet behöver ett målsägarbiträde eller om kvinnan själv behvöer ett målsägandebiträde i en rättegång mot den man som slår kvinnan. En stjärnjurist kan innebära seger eller nederlag för den förälder som vill skydda sitt barn mot fortsatt våld. En stjärnjurist kan mer eller mindre åstadkomma förändring för den som förut har levt i våld. För att komma ut ur våldet är det mycket viktigt att barnet inte ska behöva träffa den som har slagit barnet. Ska barnet få en chans att läka, liksom kvinnan, så bör våldet upphöra på en gång. Det påstår i alla fall barnpsykologer som är de som kan ge barn terapi och hjälpa dem glömma våldet och koncentrera sig på framtiden.

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.