Stjärnjuristen

Sida 3

RSS

Ni har rätt att själva välja en försvarsadvokat i Stockholm

17 Apr 2020

Behöver ni någon på er sida? Har ni kanske delgivits misstanke om att ha begått något brott? Bra att veta då är att det finns en försvarsadvokat i Stockholm som är väl insatt i juridik.

Det är inte roligt att misstänkas för att ha begått ett brott. En sådan sak kan ha stora konsekvenser för ens fortsatta liv och framtid. Oavsett om man är skyldig eller inte så har man rätt att ha en skicklig försvarsadvokat vid sin sida genom hela den rättsliga processen.

Är man misstänkt för ett brott så utser domstolen en offentlig försvarare som staten går in och betalar. Men oftast har man rätt att själv välja vilken försvarsadvokat man vill ska föra ens talan. Detta kan vara viktigt att känna till eftersom man bör ha en advokat som man känner sig trygg med, att personkemin fungerar bra mellan klient och advokat. Advokaten brukar ej fakturera den första konsultationen. Detta för att man som kund ska vara helt säker på sitt val av advokat innan man bestämmer sig.

Advokat läser en bok

Även vid polisförhör bör man ha en försvarsadvokat närvarande

Alla har rätt till en rättvis rättegång och alla är lika inför lagen. En riktigt bra försvarsadvokat gör sitt bästa just för er och för att utgången ska bli så bra som möjligt oavsett vad som skett. Det finns försvarsadvokater som är specialiserade på brottmål. Ska man förhöras av polis kan det vara en god idé att ha just en brottmålsadvokat vid sin sida. En sådan advokat bevakar ens rättigheter och att allt går rätt till vid förhöret med polisen då man lätt känner sig osäker och otrygg. Därför är det viktigt att själv välja den försvarsadvokat i Stockholm som man känner förtroende för.

En advokat jobbar för att utgången ska bli så fördelaktig som möjligt för er

En brottmålsadvokat hjälper er också att förstå och informerar er om vad som händer under själva polisutredningen. Skulle förundersökningen sedan leda till åtal och det blir en rättegång sätter försvarsadvokaten ihop ett försvar genom att leta efter bevis som talar till er fördel och stöder er i rättegången. Allt för att utgången ska bli så bra som möjligt för er. En skicklig försvarsadvokat går dessutom igenom polisens förundersökning noggrant för att eventuellt be polisen om kompletteringar ifall advokaten upplever att polisen glömt något. Det händer också att advokaten själv utreder saker i målet. Vi rekommenderar att läsa vidare på: https://www.försvarsadvokatstockholm.biz

Umgängesrätt - barns rätt att träffa båda föräldrarna

17 Apr 2020

Vår svensk lagstiftning ser helst att barnen ska umgås lika mycket med båda föräldrarna. I samband med en skilsmässa så brukar därför vårdnaden delas lika mellan föräldrarna; man fattar fortfarande gemensamma beslut som rör barnens framtid och man kommer överens om var barnen ska bo - och hur ofta de ska bo hos den andre. Det fungerar i de flesta fall, men i andra fungerar det inte alls. Vår umgängesrätt är viktig i samband med det senare.

I Sverige har vi en, i jämförelse med andra länder, hög procentuell andel av skilsmässor. Vi är ett progressivt land och en skilsmässa är inte något som får någon att höja på ögonbrynen. Fungerar det inte - ja, då måste man också göra någonting åt saken; en skilsmässa är definitivt en bra lösning på många problem. Däremot så handlar det nästan alltid om en känslig process för de inblandade och i synnerhet gäller detta om barn finns inom äktenskapet.

Hur ska man göra med vårdnaden och var ska barnen bo? Här måste man komma överens och man måste också respektera den överenskommelse man sluter. Vi har en umgängesrätt i Sverige som säger att barnen har rätt till kontakt och umgänge med båda sina föräldrar.

Vårdnadstvister bör undvikas

Många skilsmässor slutar lyckligt såtillvida att föräldrarna håller kontakten, sätter barnen i främsta rummet och kan umgås som vänner i framtiden. Andra skilsmässor och separationer blir mer infekterade och där kan en vårdnadstvist komma att ta form.

En sådan bör man undvika och därför så kan dels juridisk hjälp på ett tidigt stadie och konstruktiva samtal - samarbetssamtal - hos kommunen vara bra alternativ i syfte att lösa alla oegentligheter innan de når rätten.

Många tvister gällande vårdnad sker av fel skäl och där föräldrarna - som en naturlig del av sårade känslor - vill förstöra för varandra. Barnen blir vapen i ett lågintensivt krig där ingen är att anse som vinnare. Genom att vända sig till professionell hjälp och exempelvis ta hjälp av en skicklig jurist så kan man lösa de flesta frågor. Ju tidigare, desto bättre.

Ensam vårdnad? Umgängesrätt gäller fortfarande

Många som ger sig in i tvister gällande vårdnaden om barnen har inte riktigt förstått vad vår umgängesrätt handlar om. Man vill utesluta den andra föräldern från barnens framtid och begränsa inflytandet.

Sant är att ensam vårdnad ger exempelvis mamman makten - och ansvaret - att fatta viktiga beslut. Lika sant är att pappan har rätt att umgås och träffa sina barn enligt överenskommelse. Umgängesrätt gäller även om vårdnadsansvaret ändrats från delad- till ensam.

Respektera vår umgängesrätt!

Slutligen en liten uppmaning till föräldrar som håller på att skilja sig eller som redan gjort det. Respektera vår umgängesrätt. Det finns många exempel på där föräldrar försöker använda barnen som redskap för att såra varandra och för att göra livet surt för den andre parten. Det kan innebära att man inte lämnar på utsatta tider, att man - ideligen - sjukanmäler barnet och att man baktalar den andre föräldern i syfte att framställa sig själv i bättre dager.

Gör man det så är man dels väldigt omogen och dels så gör man också någonting som i allra högsta grad kan ligga en i fatet om en vårdnadstvist skulle ske i framtiden. Det handlar då om ett umgängessabotage och det är sällan någonting som rätten ser mellan fingrarna gällande. Kort sagt: lägg era oegentligheter åt sidan och se saker och ting på ett vuxet sätt. Vad är bäst för era barn?

Är du misstänkt för ett narkotikabrott?

19 Mar 2020

Vår syn på droger har förändrats. Detta bevisas av den stadiga ökningen av narkotikabrott som anmäls i Sverige. En ökning som under de senaste tio åren ligger på hela 33%. Vi säger inte att det är rätt eller fel att synen på droger har kommit att bli mer liberal - det vi säger är att det fortfarande är olagligt att bruka narkotika i Sverige och att fler således befinner sig utanför lagen.

Många vill peka på att exempelvis marijuana är att anse som en lätt drog och där man till och med valt att legalisera denna drog i flera länder och i olika delstater i USA. Det är sant, men lika sant är även att det fortfarande inte skett i Sverige och att det precis som förr handlar om ett narkotikabrott att röka, tillverka eller distribuera marijuana i vårt land.

Man i handfängsel med händerna knäppta under hakan

Narkotikabrott är stigmatiserande

Hur ska man då bete sig i samband med att man misstänks för ett narkotikabrott? Det första man ska vara medveten om är att det handlar om en ganska stigmatiserande fråga. Är man misstänkt för ett narkotikabrott så är man också befläckad. Vårt samhälle och våra invånare är indoktrinerade med att all typ av användning av narkotika är smutsigt och livsfarligt. Detta göt det svårt att hämta sig; många placerar en misstänkt i ett fack som kan ta flera år innan man tar sig ur.

Detta kan jämföras med andra brott som exempelvis en misshandel där man som misstänkt inte alls har några problem att återanpassa sig till samhället. Narkotikabrott straffas hårdare av gemene man och det måste man vara beredd på - även om man inte blir dömd för brottet i fråga. I många fall kan endast en misstanke om ett narkotikabrott vara stigmatiserande - ingen rök utan eld - och så vidare. Framförallt i mindre städer kan det innebära att man får svårt att få tillit och därigenom också kan ha svårigheter att hitta jobb och sysselsättning.

Hitta rätt juridisk hjälp vid misstanke om narkotikabrott

Detta bör man vara medveten om så att det inte kommer som en chock. Det har blivit bättre, men det finns fortfarande mycket att förbättra. Det andra som man bör vara medveten om är att rätt hjälp kan leda till ett mildare straff. Ett narkotikabrott som kan leda till fängelse innebär att man har rätt till en offentlig försvarare vars arvode bekostas av staten. En sådan har man rätt att välja själv och där man således som misstänkt bör göra valet med omsorg. Hittar man en advokat som specialiserat sig på området så får man, helt enkelt, ett bättre försvar.

Ett tillägg till offentlig försvarare och kostnaden för en sådan är emellertid denna: om du blir dömd för det narkotikabrott du misstänks för så kan du också bli återbetalningsskyldig till staten. Men, du kommer definitivt att tjäna på att ha en skicklig, kunnig och erfaren advokat som stöd vid din sida. Det är det bästa råd vi kan ge.

Du hittar mer info på: https://www.narkotikabrott.nu/

Bli inte lurad på ett sjukt hus

4 Dec 2019

Ingen gillar att bli lurad. Särskilt inte när det handlar om den största affär som man kanske någonsin gör; bostadsköpet. När man köper en ny bostad, vill man att allt ska stå rätt till. Många tänker att huset ser bra ut. Man kanske inspekterar huset och blir förälskad i det. Då blir man lätt blind för vad som kan finnas under ytan – och där kan man faktiskt hitta en hel del. Dolda fel på huset är inte uppenbara, inte ens för den gamla ägaren heller. Så vad göra om man upptäcker dolda fel på den nya bostaden?

Köpet kan gå tillbaka

Det finns några olika altenativ som man kan göra om man upptäcker dolda fel på sin nya bostad. För det första bör man alltid informera den tidigare ägaren. Helst bör man göra det så fort som möjligt och skriftligen, eller banda in samtalet. Gör man det skriftligen eller bandar in samtalet med den tidigare ägaren, kan det utgöra bevis på hur mycket och vad den ägaren kände till om huset, när köpet ägde rum. Det och att man alltid bör lusläsa informationen som har getts innan och vid köptillfället. Det viktiga är nämligen vad du hade möjlighet att ta ställning till. Visste du om fet dolda felet? Eller visste den förra ägaren om det dolda felet? Eller visste ingen om det dolda felet? 

Få ersättning från hemförsäkringen

Om absolut ingen visste om det dolda felet bör man absolut kunna få ersättning från den hem- eller husförsäkring som man har. Det är därför man försäkrar huset; för att det kan finnas dolda fel i ett hus som ingen känner till och ingen kan rimligtvis åtgärda saken så att inga skador uppstår på hus. Det är då föräkringen bör gå in och ersätta det arbete och material som krävs för att reparera skadorna på huset och ersätta det med nytt och fräscht material. För att få ersättning av hem- eller husförsäkringen bör man alltid lusläsa avtalet eller försäkringsbrevet som man har fått från försäkringsbolaget.

Man kan stämma ägaren

Men, har ägaren vetat om skadorna och det dolda felet (som i så fall inte alls har varit dolt), kan man alltid stämma den förra ägaren. Den personen bör rimligtvis ha berättat om felet och att man som köpare har blivit lurad. I och för sig ligger ansvaret på köparen att ta reda på om skicket på huset innan man bestämmer sig för att köpa det. Men ser man till att ha frågat om alla upptänkliga fel på ett hus, och blivit förd bakom ljuset då kan man stämma ägaren för att ha lurat en. Vilket som man bör göra vid en sådan situation, bör man alltid rådfråga en jurist som är expert på dolda fel på hus.

När du behöver en brottmålsadvokat

4 Oct 2019

Alla som kommer i kontakt med en domstol, eller redan under en förundersökning som genomförs antingen av polis, eller en åklagare, har rätt till en brottmålsadvokat. En advokat är en skyddad titel. Vem som helst får inte kalla sig advokater, utan att vara upptagen av Advokatsamfundet och ha den utbildning och år av arbete och erfarenhet som krävs för det. Andra skyddade titlar är till exempel polis och läkare – man får inte kalla sig det utan att vara det.

En av de viktigaste principerna som en advokat har att gå efter, är att en advokat ska vara lojal mot sin klient och alltid – när man har tagit på sig ett uppdrag som den personens advokat – föra sin klients talan inför domstol, sin motpart eller under ett polisförhör eller en förundersökning. Är man oskyldig bör man alltid anlita en advokat. En advokat kan visa på brister i en förundersökning och visa på alternativa förklaringar till misstanker. Är man händelsevis skyldig behöver man en advokat, som kan tala om alla förmildrande omständigheter som kan finnas om något har hänt.

Försvarsadvokat

De flesta tänker på en försvarsadvokat när man tänker på en advokat. Det är det samma som en brottmålsadvokat. Blir någon misstänkt för ett brott behöver man en rottmålsadvokat som har goda erfarenheter av att arbeta med polisen, arbeta med en åklagare och kunna visa på förundersöknignens brister, ta till vara sin klients intressen och så vidare.

Målsägandebiträde

Ett målsägarbiträde är en person, en jurist som liksom en brottmålsadvokat, tar till vara sin klients intressen, både i en förundersökning, i domstol och i alla förhör. Ett målsägarbiträde ska stötta ett offer på alla tänkbara sätt och förbereda sin klient för vad som kan hända, tar till vara alla rättigheter som man har som offer för något brott.

Särskild företrädare för barn

Att vara särskild företrädare för barn innebär att man på samma sätt som ett målsägarbiträde förbereder sin klient, ett barn för vad som kan hända, hur saker och ting går till. En särskild företrädare för barn ska se till så att barnet är så skyddat det bara kan i en rättegång, förhör och förundersökningen. Man ska som särskild företrädare mycket nogsamt se till så att barnet inte behöver vara med om obehagliga saker i en rättegång eller förhör. Anlita duktig advokat i Göteborg. Behöver man en duktig advokat i Göteborg, bör man vara noggrann med vilken advokat som man väljer. Här bör man alltid gå efter rekommendationer.

Företagsrekonstruktion en del av affärsjuridik

25 Jun 2019

Som jurist är det säkert bekant att man kan komma att arbeta med många olika saker. För det första lär man sig snabbt att man bör fokusera på ett område inom juridiken när man senare arbetar som jurist. Bestämmer man sig att arbeta som advokat, innebär det att man innan man får kalla sig advokat, arbetar på en advokatbyrå och att man blir upptagen inom Advokatsamfundet. Om inte, måste man jobba som "vanlig" jurist, och det är gott och väl, för då kan man arbeta inom många olika branscher. Här kan man arbeta som affärsjurist, med avtalsrätt, inom internationell rätt, humanjuridik (som handlar om familjerätt, migration och asylrätt), man kan arbeta inom bankväsende, man kan arbeta på domstol, med förhandlingar eller som domare, notarie eller åklagare. Det finns många olika områden som man kan arbeta som jurist inom, med andra ord. Här går vi igenom hur det är att arbeta inom affärsjuridik, som är ett ganska populärt område.

Arbeta med företagsrekonstruktioner

Alla som funderar på att arbeta som jurist, bör veta att det är ett mycket väl betalt arbete, för det första. För det andra kan man få arbeta med sådant som känns meningsfullt. Som affärsjurist kan man arbeta med att rädda företag som kanske har alla förutsättningar att klara sig undan en bankrutt. Och det är vanligare än man tror. Det kan hända den bäste, att man plötsligt får svårt att betala sina skulder. Då kan man som affärsjurist arbeta med att rädda företaget så att de inte behöver lägga ner. Som företagsrekonstruktör gör man ordentliga utredningar om ett företag kan sälja av en avdelning, sälja ut sitt lager, frigöra kapital för att rädda det från att gå i bankrutt. Man skulle kunna tycka att det borde vara en ekonoms uppgift att rädda ett företag från bankrutt, men det behövs en jurist som kan lagens alla olika delar som omgärdar företag och ekonomi för att kunna rädda ett företag från de obetalda räkningarna.

I bästa fall kan man rädda företag

Om det visar sig att det finns sätt att rädda ett företag, så kan man alltså undvika konkurs. Som företagsrekonstruktör kan man "tvinga" ett företag att göra sig av med olönsam verksamhet, och att göra om företaget så att det går att rädda det. Det är alltid tingsrätten som bestämmer om ett företag får genomgå en företagsrekonstruktion. Och det innebär att tingsrätten kan bestämma över företaget och att företagsrekonstruktören bestämmer över vilken ledning som företaget ska ha. Läs mer om företagsrekonstruktioner på: https://www.företagsrekonstruktion.biz.

När någon blir slagen i hemmet

28 Mar 2019

Just för tillfället svämmar dagens medier över av reportage, krönikor och artiklar om en dokumentär som har gått på Sveriges television. Den handlar om Ainbusk singers-medlemmen Josefin Nilsson, en folkkär och talangfull sångerska och skådespelare. I dokumentären berättar hon postumt tillsammans med en av hennes systrar om tiden då hon levde med en känd skådespelare som misshandlade henne både psykiskt och fysiskt, så illla att hon fick livslånga skador. Hennes rygg knäcktes under en av alla de gånger som han misshandlade henne. Hon fick permanenta skador på sin kropp, som aldrig läktes. 

Leva i ett misshandelsfall inte ovanligt

Många människor lever tyvärr i misshandelsfall. Rent statistiskt sett, är de flesta män som misshandlar, även om det förekommer kvinnor som misshandlar. Med andra ord, Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) räknar med att så många som cirka 20 procent av den vuxna befolkningen lever i något slags våldsamt förhållande. Då är inte barn medräknade, vilket förstås är ett stort problem. Om barn är inblandade i det våldsamma förhållandet, blir det så mycket svårare för den andra föräldern att komma undan den våldsamma förälder som slår och misshandlar, då barnet oftast tvingas att antingen bo eller umgås med den våldsamma föräldern. Vi ser då och då upprörande nyheter om barn som tvingas bo eller där våldsamma män – även när det finns domar som fastslår den våldsamma naturen hos en förälder. Det gör att det offer som kanske har levt i många år i ett våldsamt förhållande får mycket svårt att skyddas sig. Våldet fortsätter, och kanske genom det gemensamma barnet, som blir ett verktyg för den man som vill fortsätta kontrollera sin (före detta) familj.

Alla som blir misshandlade behöver en riktig stjärnjurist

Om det är så att någon vill ta sig ur ett våldsamt förhållande och har barn med den som misshandlar, som vill skilja sig, och få till stånd en bodelning, kanske vill skydda sitt barn, bör man absolut skaffa sig den bästa tänkbara stjärnjurist som kan arbeta som advokat, eller målsägandebiträde om det skulle vara så att barnet behöver ett målsägarbiträde eller om kvinnan själv behvöer ett målsägandebiträde i en rättegång mot den man som slår kvinnan. En stjärnjurist kan innebära seger eller nederlag för den förälder som vill skydda sitt barn mot fortsatt våld. En stjärnjurist kan mer eller mindre åstadkomma förändring för den som förut har levt i våld. För att komma ut ur våldet är det mycket viktigt att barnet inte ska behöva träffa den som har slagit barnet. Ska barnet få en chans att läka, liksom kvinnan, så bör våldet upphöra på en gång. Det påstår i alla fall barnpsykologer som är de som kan ge barn terapi och hjälpa dem glömma våldet och koncentrera sig på framtiden.

Välkommen till stjärnjuristen.se! Här hittar du all information som du behöver om sådant som rör juridiska frågor. Juridik är så mycket mer än bara lag och ordning. Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater – som vi ofta förknipper med yrket som jurist – arbetar med brott och straff. Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete.